YARATICILIK

Renkli Orman’ın eğitsel deneyimi, köklerini insanın akıl almaz boyuttaki yaratıcılık kapasitesinden alır. Sir Ken Robinson anlattığı gibi yaratıcılığın dinamiği her türlü disiplin ve sınırın ötesine geçer. Yaratıcık, yorumların birinden diğerine sıçramaya, fikirlerin havada uçuşmasına, sorunları alışılageldik yollardan farklı biçimlerde çözmeye, farklı perspektiften bakmaya, düşünme biçimini inceltmeye, anlayış ve kavrayışlarımıza meydan okumaya izin verir. Dinamik ve merak dolu bir öğrenme ortamı, yaratıcılığa giden patikadır.

Bireysel yaratıcılık neredeyse her zaman, diğer insanların yaptığı çalışmalardan etkilenir. Bu anlamda kendi yaratıcı çalışmamız, daha büyük bir kültürel iletişimin parçasıdır. Bir grupla veya ekip üyesiyle çalışmak yaratıcılık dinamiğini daha görünür kılar. Genellikle yalnız çalışmayı tercih eden insanlar (örneğin; bazı yazar, müzisyen, kompozitör ve matematikçiler) bile diğerlerinin çalışmalarından pozitif veya negatif olarak etkilenir. Bazen bizimle aynı alanda, bazen de tamamen farklı bir alanda çalışan insanların çalışmalarından etkileniriz.

Renkli Orman’daki çocuklar küçük yaşlardan itibaren geniş çeşitlilikte araç ve materyal bolluğuyla tanışırlar. Çocuklar bu ifade araçlarıyla -kil, karakalem, boyama, mürekkep vb. ile.- çalışırken düşüncelerini elle tutulabilir hale getirebilir, kavrayışlarını dışa vurabilir ve yayabilirler. Bir kavramı önce ellerinin içinde düşünebilirler.