Loris Malaguzzi

Öğrenme, anlama ve bilme edimlerinden alınan keyif, her çocuğun
yalnız başına, diğer çocuklarla ya da yetişkinlerle yaşadığı deneyimlerden beklediği en temel ve en önemli duygulardandır. Öğrenme, bilme ve
anlamanın zor ve çaba isteyen edimler olduğu durumlarda bile bu
keyfin devam edebilmesi için, bu olmazsa olmaz duygu pekiştirilmelidir.