Great Schools Partnership: The Glossary of Education Reform 2013

Günümüzde bilgi, hiç kimsenin her konuda her şeyi öğrenemeyeceği kadar büyük bir hızla artıyor, bugün doğru kabul edilen şeylerin yanlış olduğu kanıtlanabilir ve öğrencilerin eğitimini aldıkları meslekler yarın hiç var olmayabilir. Bu nedenle, öğrencilere bilgiyi nasıl işleyecekleri, çözümleyecekleri ve kullanacakları öğretilmelidir. Onların yaşam boyu kullanabilecekleri, yeni koşullara uyarlanabilen becerilere ihtiyacı var. Gerçek yaşam koşullarında nasıl kullanacaklarını öğretmeden sadece fikirleri ve olguları öğretmek artık geçerliliğini kaybetti.