TOPLULUK KÜLTÜRÜMÜZ

katılımcı, dayanışmacı, gelişen bir topluluk

Bu okulu kurduk çünkü; çocuklarımızla ilgili olarak bazı ortak değerlere inanıyor, inandıklarımızdan doğan hayallerimizin peşinden gidiyoruz. İnsani ölçekte nitelikli bir yaşantı ve eğitimin çocukların temel hakkı olduğunu düşünüyoruz. Her bireyin, her topluluğun, her çocuğun güzelliğine ve biricikliğine inanıyoruz. Biz, eğitimle ilgili amaçların, niyet ve taleplerin sadece “Siz”inle ilgili tekil uğraşlar olmadığının aynı zamanda “Biz”imle, bütün toplumla ve “Diğerleri”yle de ilgili olduğunun farkındayız. Okullarımızın niteliğinin içinde yaşadığımız toplum üzerinde doğrudan bir etkisi bulunduğunu düşünüyoruz. Eğitimin ötesinde, bir topluluk duygusu, bir topluluğa ait olma ve sosyal sorumluluk duyguları oluşturmayı ve bunları sürdürmeyi de önemsiyoruz.

Dünya’nın farklı köşelerindeki anne-babalar benzer endişelere, kaygılara, korkulara ve çocukları hakkında benzer umutlara sahiptir. Bu ortaklık çocuklarımızın gelecekleriyle ilgili olarak bize bazı evrensel anahtarlar sunar: “Yeni kavrayışlara açıklık ve farklı kültürlerle bir arada yaşayabilmek”. Çocuklarımız için dilediğimiz kültürel deneyimlerden birisi; “öteki”nin bizim için bir problem olmadığını, aksine onun bize bazı etik sorumluluklar, sevgi ve barışçıl bir ortam yaratmak için fırsat verdiğini algılamalarıdır. Etik sorumluluklar eşitlik, dayanışma ve özgürlük ilkelerine dayalı demokratik bir ortamda temel hakları yerleşik bir kültür hale getirirler.

Biz Renkli Orman’da hep birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz; ve bu yolculuğun kültürel atmosferi katılım, destek, açıklık ve etik sorumluluk duygularını geliştirmeye yönelik çabalardan oluşmaktadır.

Okul olarak ebeveynleri, çocuklarının bu yolculuklarında (evde ve okulda) katılımcı olmaya davet ediyoruz. Ebeveynler yıl boyu düzenlenen pek çok etkinliğimize katılabildiği gibi, okula düzenli biçimde gönüllü katkılarını da sunabilirler. Ebeveynin aktif katılımı ve desteği çocukların okul yaşantılarını anlamlı bir fark yaratacak biçimde etkilemektedir.

“Katılımcılık; dayanışma, sorumluluk, birliktelik duygusunu ve kültürünü yaratır.”