MATEMATİK

Renkli Orman matematik çalışmalarını, öğrenme deneyiminde kendiliğinden ortaya çıkan, örneğin; sayma, ölçme, sınıflandırma, karşılaştırma, tartma, yön bulma, karşıtlık, değiş-tokuş gibi temel matematiksel kavramlarla tanışmak ve matematiksel düşünmeye giriş olarak ele alır. Erken çocukluk öğrenimi için programını matematikle birleştirmek, sadece etrafımızda olup bitenleri sayabilmenin iletişim kurmadaki rahatlığını elde etmek için gerekli değildir aynı zamanda çocukların dahil olmayı istedikleri sosyal dünyaya girebilmeleri için gereken formel bilgiyi de sağlar. Amacımız; matematiği onlar için erişilebilir, uygulanabilir, geçerli, yararlı ve anlamlı kılmaktır.

OLASILIKLARI ÖLÇMEK

Renkli Orman, küçük çocukların öğreniminde, karmaşık kurallarla ve zorlama egzersizlerle soyut biçimde verilen bir matematik çalışmasının yeri olmadığına inanır. Amacımız, çocuklarda matematik sevgisi oluşturmak ve hayatın içindeki matematiğin görünürlüğünü ve ulaşılabilirliğini fark etmelerini sağlamaktır.

Küçük yaşlardaki çocuklar için bütün matematik uygulamaları, gerçek hayatla ilişkili olmalıdır. Bir çocuk bahçede bir şehir kurarken boyutları hesaplar, ölçek ve ebatlar arasındaki ilişkiyi anlamaya başlar. Bir çocuk arkadaşlarını besleyecek kadar böğürtlenli kurabiye yapabilmek için ölçer, toplar, tartar ve tahminlerde bulunur. Çocuklar kendi evlerini bir harita üzerinde işaretlerken Kuş Cenneti’ne varmak için ne kadar yol gitmek zorunda olduklarını hesaplarlar. Aynı zamanda yanlarında ne getirmeleri gerektiğini, taşıyacaklarının ne kadar ağır olacağını bilirler. Renkli Orman, gerçek sorunlara çözüm ararken çocukların matematiksel düşünceyi yakalamalarına yardım eder.

Çocukların doğal olarak dahil oldukları kavramsal anlayışlar pek çok biçimde ifadesini bulur:

  • Sezgisel Düşünme: Matematiğin çocukların gündelik hayatlarında bir şeyle ilişkilenmesi,
  • Somut Düşünme: Problemleri çözerken elle tutulan modeller ya da deneyimler oluşturmak,
  • Görsel Düşünme: Diyagramlar ve grafiklerden gerektiğinde faydalanmak,
  • Soyut Düşünme: Sayıları okuyabilmek.
  • Uygulama: Matematikle ilgili kavramların günlük problemleri çözmede yardımcı olması,
  • İletişim: Matematiksel düşünmenin çeşitli biçimlerini sözel olarak ifade edebilmek.

Okulda aynı grup içindeki çocuklar kavramları farklı hızlarda öğrenebilirler. Eninde sonunda hepsi ileriki matematik öğrenimleri için gereken temel kavramları tanıyacaklardır.