Çocuklar, öğretmenler ve ebeveynlerin işbirliği, bir ‘Öğrenme Topluluğu’ yaratır

Bizler, öğrenmenin doğal bir süreç olduğuna inanıyor, ayrıntılı ve dengeli olarak geliştirilmiş bir eğitim ortamının her çocuğun hakkı olduğunu düşünüyoruz. Çocukların okulda geçirdiği zamanı, yaşamları boyu sürecek öğrenme süreçlerinin bir parçası olarak görüyor ve buna göre değerlendiriyoruz.

Renkli Orman, çocukların eğitsel yolculuklarında ihtiyaç duydukları bilgi ve güveni kazanmalarına yardımcı olduğu kadar hayatın içindeki yolculuklarında da onları destekler. Çocuklar, öğretmenler ve ebeveynlerin işbirliği, bir “öğrenme topluluğu” yaratır. Okulumuzda ebeveynler, eğitim sürecinin tamamlayıcı parçalarıdır.

Ebeveynler ve eğitimcilerimiz çocukların kendi sorgulama ve dünyayı anlama çabalarını destekler. Onlara her zaman “doğru” cevapları sunmak yerine, Renkli Orman çocukların araştırma, keşfetme, deneme ve hata yapmasını tercih eder.

Okulumuz zenginleştirilmiş öğrenme ortamları sağlayarak çocukların potansiyellerini besler. Böylece çocukların kendi deneyimleri ve çalışmalarında derinleşebilmeleri için onlara fırsatlar yaratırız. Çocuklar sözcükleri, sayıları, sanatı, müziği, hareketi, bilimi ve bunların onlarca kombinasyonunu kullanarak kendilerini pek çok sembolik araçla ifade ederler. Bizler sadece kendi iletişim becerilerini keşfetmelerine rehberlik ederiz.

Renkli Orman, çocukların sadece bizim geleceğimiz olduklarını düşünmez; çocukların şu anda da birer dünya vatandaşı olduğunun ve her birey gibi saygıyla davranılmayı hak ettiklerinin farkındadır.

ORTAM

Gelişimsel özellikleri destekleyen zengin bir öğrenme ortamı

DOKÜMANTASYON

Çocuğun değerlendirilmesinde pedagojik dokümantasyonun kullanılması

OTANTİK DENEYİM

Otantik deneyime açıklık

ESNEK PROGRAM

Çocuk yönelimli, gelişen, esnek bir eğitim programı

MATERYALLER

Açık uçlu, yaratıcılığa ve sembolik anlatıma imkan veren materyaller

ÖĞRENME TOPLUMU

Çocuğun öğrenme sürecinin, öğretmen, ebeveyn ve okul topluluğunun da paylaştığı bir deneyim olması.

Yaklaşımımız

Biz çocuğu, gelişme isteğiyle güdülenen güçlü, etkili ve zengin bir potansiyelin içinde görürüz. Çocuk, kendi öğrenme sürecini yönetebilecek yeterlikteki doğal bir öğrenicidir. Çocukların kendileri ve dünya hakkında araştırarak ve keşfederek kendi bilgilerini edinmelerini teşvik ederiz.

Çocuk diğerleriyle – ebeveynleri, okul ekibi ve akranlarıyla – sevecen bir öğrenme ortamı içerisinde etkileşime girerek öğrenir. Öğretmen burada adeta bir araştırmacı gibi hareket eder; öğretmenin hakkında konuştuğu konular, çocuklar için bir başlangıç ya da referans noktası ve birlikte araştırmaya yapılan bir çağrı niteliğindedir.

Öğrenme Ortamı

Renkli Orman Okullarının öğrenme ortamı, programımızın ve topluluğumuzun değerlerini, eğitsel hedeflerini yansıtacak biçimde tasarlanır ve düzenlenir. Çocukların çok çeşitli çevresel alan ve unsurla etkileşime girerek öğrendiğini bildiğimiz için ortamın ve çevrenin kendisi “üçüncü öğretmen” olarak tasarlanır. Renkli Orman’ın öğrenme ortamı çocuğun öğrenme yolculuğunda aktif bir unsurdur; ilgilerini ve araştırmalarını destekler, merakını kışkırtır, kendi sorularını üretmesini tetikler, otonomi ve bağımsızlığa imkan verir, iletişimi ve kendini ifade etmeyi teşvik eder, anlamlı bağlar kurmayı yüreklendirir.

Renkli Orman, Çocuk Mutfağı, Su Atölyesi, Macera Alanları, Açık Hava Etkinlikleri, Sanat Stüdyoları, Ortak Alanlar, Yemekhane ve Dokümantasyon Odasını eğitsel materyallerle donatmıştır.

GÜNÜN AKIŞI HAKKINDA

Genel çerçeve anlamında bizim günlük akışımız geleneksel akışlarla benzerlikler gösterebilir. Bununla birlikte her grubun akışı, ihtiyaçlarına ve üzerinde çalıştıkları herhangi bir projenin gereklerine bağlı olarak esneklik gösterir. Örneğin bir çocuk orman ziyareti sırasında bir tırtıl keşfettiyse, öğretmenleri ve çocuklar açık hava zamanlarını uzatmaya ve ormanı incelemeyi sürdürmeye karar verebilirler. Eğer bir grup çocuk hastalığa yakalanan bir arkadaşlarına çorba yapmak istiyorlarsa sabahlarının büyük bir kısmını aşçıyla beraber mutfakta geçirebilirler.

Renkli Orman her günün kendine özgü bir potansiyeli olduğunu, beklenmeyen sürprizlere veya hayal kırıklıklarına açık olduğunu bilir. Böylece çocuklar her günün taleplerine nasıl uyum göstereceklerini öğrenir, zorlukları nasıl aşacaklarına yönelik planlar yapabilirler. Her gün sabah toplantısıyla başlar ve birçok projeyle doludur. Toplantı zamanları, çocuklara önceki projeleri üzerine düşünmelerine yardım eder, kısa bir güncelleme paylaşmalarını sağlar, bir yeteneğin sergilenmesini veya sunulmasını ve nihayetinde o günlerini birlikte planlamalarını sağlar. Bu andan itibaren okula doğru yürüyen her çocuk, ondan temel rutinlerine ve ritüellere serbest katılımının beklendiğini bilir.

ÖĞRENMEDE EKİP ÇALIŞMASI VE DAYANIŞMA

Bir topluluğun ya da bir grubun yani kendinden daha büyük bir şeyin parçası olmak, yaşanan deneyimlere değer, anlam ve hoşnutluk katar. Bize göre çalışma grupları, bireysel gelişim için en ideal ortamlardır; çalışma gruplarını, bireyi koruyan, gözeten ve kucaklayan kollar olarak düşünüyoruz. Bakış açılarının, iç görülerinin, düşüncelerinin sırasıyla sunulup ele alınacağı bu gruplarda çocuklar, kendi fikirlerini, potansiyellerini en iyi biçimde tanıma imkanı elde ederler. Tartışma, uzlaşma ve deneyimleme bu öğrenme gruplarının karakteristik çalışma biçimidir. Her üyesinin aktif katılımı, sadece diğerlerine duyulan saygıyı geliştirmez aynı zamanda çocuklar, ortaya konulan problemin ele alınmasında değerli olduklarını da deneyimler.

Çocuklar bilgi edinmenin durgun bir uğraş olmadığını; dinamik, dönüşen, durmaksızın devam eden bir süreç olduğunu, grup üyelerinin bilgi ve etkileriyle değiştiğini kanıtlarlar. Bu karşılıklı bağlanmalar yeni anlayışlara kapı aralar. Amaçsızca ve anlamsızca hatırlanan ve tekrar edilen bilgiler, er geç zihinden silinecektir. Oysa ilişkilerle, kendimizin ve arkadaşlarımızın hikayeleri aracılığıyla edinilen bilgi, yaşamımız boyunca bizimle birlikte olacaktır.

DEĞERLER & KARAKTER

Bugün biliyoruz ki, bütün alanlar birbiriyle bağlantılı ve birlikte gelişim göstermektedir; duygular, dil gelişimi, düşünme. Diğerleri olmadan birisine odaklanmak, gelişime ket vurmakla sonuçlanmaktadır. Bunların hepsini birleştiren, hem duygusal gelişimi hem de bilişsel gelişimi göz önünde bulunduran bir öğrenme ortamı çocuklara en uygun öğrenme deneyimini sağlar. Dr. Jack Shonkoff’a göre “çocuklar dünyalarını bir ilişkiler ve bağlantılar ortamı olarak deneyimler ve bu ilişkiler gelişimlerini neredeyse her açıdan etkiler” İlişkiler ve bağlar kurabilmek sağlıklı ve beyinsel gelişim için aktif unsurlardır.

Renkli Orman, sosyal duygusal gelişim ve öz-yönetimi desteklemek için pozitif disiplini benimser. Bu model, pozitif seçimler yapmak ve bu tercihleri güçlendirmek yoluyla çocuğun karakterini yapılandırmasına yardım eder. Günlük ilişkiler ve okulda yaşanan deneyimler üzerinden uygulanan pozitif disiplin, çocuklara kendi ve diğerlerinin duygularını tanıma, güdü ve isteklerini anlama, düşüncelerini ve duygularını sözcükler yoluyla ifade etme konularında yardımcı olur. Daha da önemlisi aralarındaki çatışmalara aradıkları olası çözümlere yardım ederken öğretmen ve ebeveynleri birer rehber, birer mentor haline getirir.