DÜNYA VATANDAŞLIĞI

Çocuklar etraflarındaki dünyayı tanımak için doğal olarak istekli ve meraklıdırlar. Onların içinde bulundukları topluluğu anlama çabaları ve onları çevreleyen ortam, kendilik ve “öteki” duygularını kazanmalarını sağlar. Çocuklar çeşitliliği takdir eder ve ondan etkilenir, farklılıkları açıklıkla kabul eder ve kucaklar.

BAKIŞ AÇILARINI PAYLAŞMAK

Renkli Orman, çocukların farklı kültürlerdeki yaşam biçimlerini anlamalarını ve daha önemlisi çocukların barışçıl bir hayat için taşıdıkları doğal potansiyeli genişletmelerini ister. Renkli Orman, farklı kültürel ziyaretlerle çok kültürlü bir ortama mümkün olduğunca dahil olmalarını sağlar. Çocuklar sadece kendi kültürel bağlamlarını paylaşmakla kalmaz, aynı zamanda anlamlı ilişkiler kurarak küresel bir farkındalık, sorumluluk, anlayış ve barış duygusu da geliştirirler.

Renkli Orman’da anadili İngilizce olan İngilizce öğretmenleri bulunur. İngilizce, bir orman ziyaretinde ya da bir etkinliğe eşlik eden öğretmen tarafından çocukların gündelik hayatının parçası haline getirilir.