DEĞERLER & KARAKTER

Çocuklar nasıl öğrenir? Yıllardan beri çocukların düşünme, öğrenme biçimleri, dil ve iletişim becerilerinin gelişimi üzerine odaklanan pek çok araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmaların çok daha azı çocukların duygularını nasıl anlamlandırdığı ve ifade ettiği üzerine yoğunlaşmıştır. Çocuklar duygularını kontrol edebilmeyi nasıl başarırlar? Duygu yönetimi, öz-yönetim becerisinin bir parçasıdır. Uzun yıllar boyunca duygusal gelişim önemli bir mesele olarak dikkate alınmamış, rasyonel davranabilmek gibi fonksiyonların yanında ikincil önemde görülmüştür.

Bugün biliyoruz ki, bütün alanlar birbiriyle bağlantılı ve birlikte gelişim göstermektedir; duygular, dil gelişimi, düşünme. Diğerleri olmadan birisine odaklanmak, gelişime ket vurmakla sonuçlanmaktadır. Bunların hepsini birleştiren, hem duygusal gelişimi hem de bilişsel gelişimi göz önünde bulunduran bir öğrenme ortamı çocuklara en uygun öğrenme deneyimini sağlar.Dr. Jack Shonkoff’a göre “çocuklar dünyalarını bir ilişkiler ve bağlantılar ortamı olarak deneyimler ve bu ilişkiler gelişimlerini neredeyse her açıdan etkiler”. İlişkiler ve bağlar kurabilmek sağlıklı ve beyinsel gelişim için aktif unsurlardır.

Renkli Orman, sosyal duygusal gelişim ve öz-yönetimi desteklemek için pozitif disiplini benimser. Bu model, pozitif seçimler yapmak ve bu tercihleri güçlendirmek yoluyla çocuğun karakterini yapılandırmasına yardım eder. Günlük ilişkiler ve okulda yaşanan deneyimler üzerinden uygulanan pozitif disiplin, çocuklara kendi ve diğerlerinin duygularını tanıma, güdü ve isteklerini anlama, düşüncelerini ve duygularını sözcükler yoluyla ifade etme konularında yardımcı olur. Daha da önemlisi aralarındaki çatışmalara aradıkları olası çözümlere yardım ederken öğretmen ve ebeveynleri birer rehber, birer mentor haline getirir.

BBOM İLKELERİ

Karakter veya değerler, belli yaşam becerilerini taklit eden çocuğun günlük hayatının bir parçası haline gelir. Bu yaşamsal beceriler, içinde yaşadığı toplumda pozitif tutumları destekleyen davranışlardır ve aşağıdaki BBOM ilkelerini de kapsar:

 • Eşitlik
 • Toplumsal Adalet
 • Özgürlük (düşünce, ifade, hareket, seçim)
 • Dayanışma
 • Çoğulculuk
 • Toplumsal Duyarlılık
 • Şiddet Karşıtlığı (fiziksel, sözlü, psikolojik)
 • Ayrımcılık Karşıtlığı (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel)
 • Ekolojik Düşünce
 • Yaratıcılık
 • Üretkenlik
 • Dürüstlük
 • Öz Denetimcilik (disiplin – yönetim)
 • Eleştirellik
 • Farkındalık
 • Empati