‘Renkli Orman’a Hoş Geldiniz

MUTLU ÇOCUKLAR

Doğayla bağ kuran, ekolojik dengeye saygılı, dayanışmacı, kendine güvenli, yaratıcı, esnek düşünceli, meraklı çocuklar.

TOPLULUK KÜLTÜRÜ

Aktif katılımcı ebeveynler, dayanışmacı, gelişen bir öğrenme topluluğu, sürekli iletişime açık eğitimciler, gönüllü kooperatif üyeleri.

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Kişisel, duyusal, sosyal gelişim, yaratıcılık, hayal gücü, fiziksel, bilişsel gelişim, dil gelişimi, iletişim becerileri.

NEDEN RENKLİ ORMAN

Eğitim programımız; farklılaşmış ve keşif temelli öğrenmeyi destekleyerek çocukları, kendi öğrenme süreçlerinin merkezine yerleştirir. Renkli Orman’ın programı, çocukların düşünce ve bakış açılarını somutlaştırmalarına, demokrasiyi bir sorumluluk olarak öğrenmelerine, sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmelerine yardımcı olur, dayanışmacı ve barışçıl bir topluluk oluşturmalarını destekler, yaratıcı deneyimlerle keşfetmelerine olanak sağlar.

ÖĞRETMENLERİMİZLE TANIŞIN

BBOM ilkelerini benimseyen öğretmenlerimizin genelde dernek ve kooperatif ile uzun süreli ilişkileri vardır ve eğitim felsefemize aşinadırlar. Pedagoji, Psikoloji ve Sosyoloji alanlarında lisans derecelerine ve/veya çocuk gelişimi uzmanlığına ve öğretmenlik deneyimine sahip kadromuz Erken Çocukluk Eğitimi konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Anahtar Noktalar

• Zengin öğrenme ortamı,
• Otantik deneyime açıklık,
• Açık uçlu, yaratıcılığa ve sembolik anlatıma imkan veren materyaller,
• Çocuğun değerlendirilmesinde pedagojik dokümantasyonun kullanılması,
• Çocuk yönelimli, gelişen, esnek bir eğitim programı,
• Çocuğun öğrenme sürecinin, öğretmen, ebeveyn ve okul topluluğunun da paylaştığı bir deneyim olması.

Yaşayarak Öğrenme

Çocuklar bilgi edinmenin durgun bir uğraş olmadığını; dinamik, dönüşen, durmaksızın devam eden bir süreç olduğunu, grup üyelerinin bilgi ve etkileriyle değiştiğini kanıtlarlar. Bu karşılıklı bağlanmalar yeni anlayışlara kapı aralar. Amaçsızca ve anlamsızca hatırlanan ve tekrar edilen bilgiler, er geç zihinden silinecektir. Oysa ilişkilerle, kendimizin ve arkadaşlarımızın hikayeleri aracılığıyla edinilen bilgi, yaşamımız boyunca bizimle birlikte olacaktır.

ÇOCUKLAR OYUNLA ÖĞRENİR

Küçük çocuklar oyunla öğrenir. Oyun, çocukların ciddiyetle yaptıkları bir iştir. Oyun yoluyla çocuklar onları saran ortamı anlamlandırma, kendi dünyalarını inşa etme, kurma, hikayelerini ortaya çıkarma ve düzenleme fırsatına sahip olurlar. Oyun, çocuklar somut, üç boyutlu objeler kullandıklarında ve rol yapma ve imgesel oyunlar kurduklarında öğrenme sürecinin bir aracı olarak daha da güçlü olur.

Keşfederek Öğrenme

Ebeveynler ve eğitimcilerimiz çocukların kendi sorgulama ve dünyayı anlama çabalarını destekler. Onlara her zaman “doğru” cevapları sunmak yerine, Renkli Orman çocukların araştırma, keşfetme, deneme ve hata yapması tercih eder.

Okulumuz zenginleştirilmiş öğrenme ortamları sağlayarak çocukların potansiyellerini besler. Böylece çocukların kendi deneyimleri ve çalışmalarında derinleşebilmeleri için onlara fırsatlar yaratırız. Çocuklar sözcükleri, sayıları, sanatı, müziği, hareketi, bilimi ve bunların onlarca kombinasyonunu kullanarak kendilerini pek çok sembolik araçla ifade ederler. Bizler sadece kendi iletişim becerilerini keşfetmelerine rehberlik ederiz.

Renkli Orman, çocukların sadece bizim geleceğimiz olduklarını düşünmez; çocukların şu anda da birer dünya vatandaşı olduğunun ve her birey gibi saygıyla davranılmayı hak ettiklerinin farkındadır.

Doğayla Bağ Kurmak

Doğayla insan arasındaki ilişkinin farkındalığına kapı aralayacak bağı kurmayı, yaşadığımız Dünya’yı yuvaları olarak kabul eden çocukların okulu olmayı isteyen ebeveyn ve eğitimciler olarak, kurulması gereken bağın sevgi bağı olduğunu biliyoruz… Bizler çocukların doğadaki örüntüleri gözlemleyebileceği, gıda, su, atık, enerji, etik gibi konulardaki sorunlara permakültür bakış açısıyla üretilen çözümleri deneyimleyebileceği bir Renkli Orman yarattık.

Kış Bahçemiz, canlılarla iletişimin kurulduğu yaşayan bir laboratuvardır. Bahçelerimiz yoluyla çocuklar yaşamın bereketine tanık olurken, bu bolluğu besleme ve kutlama fırsatını da yakalarlar. Bazen de ihmalkarlıklarının doğal sonuçlarını deneyimlerler. Tüm bu deneyimler çocuklara onları çevreleyen dünyada olup bitenlere karşı dikkatli ve açık olmayı öğrenme fırsat verir; kontrol edemeyecekleri doğal döngülere saygı duymaya ya da hayatın kendisini devam ettirmedeki yaratıcılığını kucaklamaya…

EĞİTİM ÜZERİNE

Öğrenme Ortamımız

Renkli Orman Okullarının öğrenme ortamı, programımızın ve topluluğumuzun değerlerini, eğitsel hedeflerini yansıtacak biçimde tasarlanır ve düzenlenir. Çocukların çok çeşitli çevresel alan ve unsurla etkileşime girerek öğrendiğini bildiğimiz için ortamın  kendisi “üçüncü öğretmen” olarak görülür; çocuğun öğrenme yolculuğunda aktif bir unsurdur; ilgilerini ve araştırmalarını destekler, merakını kışkırtır, kendi sorularını üretmesini tetikler, otonomi ve bağımsızlığa imkan verir, iletişimi ve kendini ifade etmeyi teşvik eder, anlamlı bağlar kurmayı yüreklendirir.

Renkli Orman, Çocuk Mutfağı, Su Atölyesi, Macera Alanları, Açık Hava Etkinlikleri, Sanat Stüdyoları, Ortak Alanlar, Yemekhane ve Dokümantasyon Odasını eğitsel materyallerle donatmıştır.

36-72
Months Old
1:8
Class Size

SANATSAL ATÖLYELER

36-72
Months Old
1:8
Class Size

ÖĞRENME TOPLULUĞU

36-72
Months Old
1:8
Class Size

ORMAN ZİYARETLERİ

36-72
Months Old
1:8
Class Size

DEĞERLER

YAKLAŞIM

Renkli Orman Okullarının alternatif eğitim yaklaşımı; Malaguzzi, Montessori, Vygotsky, Tolstoy, Piaget, Steiner, Neill, Holt, Gardner ve Dewey gibi ilerlemeci, bütünsel ve özgürlükçü eğitimciler ve düşünürlerden etkilenir.

Buradaki eğitim deneyimi; Reggio Emilia, Montessori ve Waldorf gibi bütüncül ve yapısalcı teoriler üzerine temellendiği kadar eğitim, insan gelişimi, davranışsal nöroloji, yaratıcılık ve zihin üzerine yapılan yeni çalışmaları ve özgür okullar, demokratik okullar, orman okulları pratiklerini de göz önünde bulundurur.

HEDEFLER

  • Fiziksel, sosyal, duygusal, dil ve bilişsel gelişimini destekleyen zenginleştirilmiş bir ortam sağlamak.
  • İzole bir biçimde, sınıfta eğitsel derslere odaklanmak yerine, bizi çevreleyen sosyal dünyada bulunan doğal malzemelerle etkileşimi teşvik etmek,
  • Yaratıcılığı, sonucuna değil sürece odaklanarak teşvik etmek, desteklemek. Çocuklara kendilerini ifade edebilecekleri, duygu, düşünce ve öğrenilenleri görünür kılacak geniş bir çeşitlilikte imkanlar sunabilmek.
  • Okul içindeki öğrenme sürecinde ailelerin, velilerin kültürel pratiklerini ve fikirlerini sürece dahil edebilmek.

Çocuklarımızın yüksek yararına hizmet etmek için buradayız. Sosyal, duygusal, entelektüel ve fiziksel gelişimlerini desteklerken sağlıklı beslenme ve özenli bakım da sağlıyoruz.

GALERİ

 Blog & Haberler